Regenerace Jižního Města - urbanistická studie

Ing.arch. Petr Benda
Ing.arch. Květuše Berková
Ing.arch. Jitka Brychtová
Ing.arch. Eva Letovská
Ing.arch. Petr Preininger
Ing. Dana Krýslová

I

studie 1999 - 2002