Sportovní areál FK Masokombinát Polička

Ing.arch. Petr Benda
Ing. Pavlína Mertová

I

studie regenerace 2007